False

معدن ایرانیان

رشد تولید کنسانتره سنگ آهن در معادن بزرگ
١٣٩٧/٨/٢٧
طی ۲ ماه نخست سال جاری میزان تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ معدنی ۲۷ درصد رشد یافت.
بر طبق گزارش منتشر شده از خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور طی دو ماه  فروردین و اردیبهشت، ۷ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۵۴۶ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۶ میلیون و ۸۰ هزار و ۴۴۸ تن بود.
از این میزان بیا شده، شرکت های «گل گهر» ۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۲۸۰ تن، «چادرملو» یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۷۹۵ تن، «سنگ آهن مرکزی» ۹۱۳ هزار و ۷۲۳ تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» یک میلیون و ۱۶ هزار و ۷۹۶ تن، «گهر زمین» ۷۳۷ هزار و ۴۵۸ تن، «اُپال پارسیان سنگان» ۴۴۸ هزار و ۱۴۱ تن و «جلال آباد» ۱۱۵ هزار و ۳۵۳ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.